lichte-vracht

Lichte vracht

Ombouwen naar een lichte vracht? Dat is een omgebouwde wagen met 2 zitplaatsen en een vlakke bodem. Geen probleem!

Ombouwen naar lichte vracht

Een lichtevracht? Dat is een omgebouwde wagen met 2 zitplaatsen en een vlakke bodem. We bouwen namelijk uw personenwagen met 5 zitplaatsen eenvoudigweg om naar een lichte vracht. De voordelen hiervan? U zal niet moeten inboeten aan snelheid, kunnen blijven genieten van een mooie wagen en bovendien kan u rekenen op een reeks fiscale voordelen.
U betaalt geen BIV “Belasting In Verkeerstelling”. Ook het tarief van de verkeersbelasting valt zeer goed mee. Afhankelijk van de maximaal toegelaten massa uitgedrukt in kg betaalt u daarvoor jaarlijks tussen 35,09 € en 148,76 €.
Verder zijn alle beroepsmatige kosten van de lichte vrachtwagen voor 100% aftrekbaar, ongeacht of u uw activiteiten uitoefent via een eenmanszaak dan wel d.m.v. een vennootschap. Dit in tegenstelling tot de aftrek van autokosten die voor 75% beperkt zijn in een eenmanszaak ofwel aftrekbaar zijn afhankelijk van de CO2-uitstoot ingeval van een vennootschap.
In tegenstelling tot een personenwagen, kunt u fiscaal versneld (degressief) afschrijven op een lichte vrachtwagen. Eventuele bijkomende kosten bij aanschaf, kunnen ineens worden afgeschreven. Bij een personenwagen dienen dergelijke kosten volgens hetzelfde ritme als de wagen te worden afgeschreven. Wie zijn activiteit uitoefent via een eenmanszaak kan bovendien genieten van de investeringsaftrek indien u de wagen enkel gebruikt
voor beroepsdoeleinden.
Op het vlak van BTW is de 50%-aftrekbeperking niet van toepassing voor lichte vrachtwagens, zoals dat wel het geval is voor personenwagens.
Goed om weten: of u de wagen al dan niet gebruikt voor het vervoer van goederen doet niet ter zake om van de fiscale voordelen te genieten!
De fiscus kan u dus de voordelen niet ontzeggen als de activiteit van uw onderneming enkel bestaat uit het verstrekken van diensten.

Projecten lichte vracht

Heeft u vragen over hoe
Peeters Carrosseriebouw
u kan verder helpen?

Contacteer ons of 011 311 250